I lista over gudstjenester i papiravisa fredag stod det ved ein feil at det skulle være gudstjeneste i Vistdal kirke søndag. Det riktige er at det blir gudstjeneste i Nesset kirke til vanlig tid. Nerheim/dåp/nattverd. Takkoffer til det Norske Bibelselskap.