Noen av Norges beste dansere kurser ivrige deltakere under Laksedagene

foto