Utsolgt premiere, men negative ettervirkninger av pandemien henger fortsatt ved

foto