foto
Flytta heim: Maria Fiske Eliassen tok med mann og barn og flyttet til farens heimgård i Øvre Surnadal. Her bor de nær familie og natur, og her ønsker de å starte Inn på tunet-gård Foto: Nanna Ranes

Med bruk av hester gir hun utsatt ungdom bedre helse

Gården Utistua på Fiske er i oppstarten av å bli en Inn på tunet-gård. Sosionom Maria Fiske Eliassen har lang erfaring etter flere år som driver av tilsvarende konsept i Trondheim.