Motorshow i Kulturvøkku: Stort frammøte og gode tilbakemeldinger frister til gjentakelse