Besøkstallene fikk seg en knekk under pandemien - slik ble utviklingen i 2022

foto