Her blir det helsunndalsk på kunstfronten i år

foto