– Man må ikke ha diagnosen demens for å delta, det er nok at man bare føler seg litt glemsk

foto