Så mykje støtte får Mardøla teaterlag, kunstnarprosjekt i Surnadal, dansefestival og Ladyen

foto