Moralpolitiet i Doha sørge sekkert færr at de bli minder ord på f. å h. på banå

foto