– Vi har satt oss som mål å overgå alt vi har gjort tidligere

foto