Med selvskrevet stykke trollbandt de sitt unge publikum

foto