Dramatisk 250-årsminne - vogge funne på fjorden etter skred

foto