For første gong blir fjøset i arboretet nytta til kunstutstilling

foto