Det var i slutten av september vi pratet med kulturkonsulent Morten Møller sammen med Anne Norli og Odd Inge Løfald i Rindal Sparebank, da de slapp nyheten om at Bjørn Eidsvåg holder konsert i Rindal kirke 27. november, og at banken ville gi bort billettene. Det var Rindals befolkning samt hytterindalinger som fikk invitasjonen. I begynnelsen av oktober ble billettene lagt ut, og allerede etter et par dager kom beskjeden på Trollheimsporten om at samtlige 460 billetter var gitt bort. Rindalingene er aldri så lite stolte av sine hytteinnbyggere, og det var Rindal Sparebank som la føringer på at også de skulle få tilbudet, sammen med bygdas øvrige innbyggere. – Kommer det mange hytterindalinger på konsert, Morten Møller? – Vi vet at mange har uttrykt at de har satt pris på tilbudet, og at noen av dem har benyttet seg av det og fått billett. Men hvor mange har vi ikke oversikt over, sier Møller. Arena:Kirke er en serie av kirkekonserter som har gått gjennom jubileumsåret for Rindal kommune og Rindal sokn, og Morten Møller er veldig fornøyd både med kvalitet, gjennomføring og publikumsoppslutning på konsertene. Les mer i Driva mandag.