Sunndal kulturfestival har søkt om 100.000 kroner ekstra i kommunal støtte til sommerens ladyforestillinger.

Torsdag starter billettsalget til det som kan bli de siste forestillingene av det populære musikkspillet. Festivalsjef Ole Magne Ansnes sier det har vært blandete reaksjoner på at festivalledelsen har bestemt seg for ikke å ha forestillinger i 2014.

– Vi mener det er en ansvarsfull avgjørelse.

– Hva er bakgrunnen for at det søkes kommunen om ekstra støtte?

– Når Hovshall er ferdig restaurert vil den ha en del færre sitteplasser enn i dag. Vi mister rundt 200 plasser på forestillingene, noe som utgjør 90.000 kroner i tapte billettinntekter. I tillegg merker vi at sponsormarkedet er blitt strammere. Det må jobbes mer for å hente inn den helt nødvendige støtten fra næringslivet. Når det er sagt er jeg glad for den støtten og den gode kontakten vi har med næringslivet i Sunndal. Mange bruker festivalen og sier sjøl de har mye igjen for det. Vi håper på utsolgte billetter til forestillingene og godt besøk i teltet i sommer. Et godt økonomisk resultat i teltet kan gi grobunn for nye ladyforestillinger etter 2014, sier Ansnes.