En konsert til ettertanke, lengsel og håp for en bedre fremtid

foto