Hvor er lederne?

Til min store skuffelse sa folket i Sunndal likevel nei til Nesset. De andre kommunene har kanskje håpet at det skulle gå over av seg selv.
Meninger

I lokalavisene leser jeg at 8 nordmørsordførere tirsdag 26. april møttes og pratet om resultatet av den rådgivende folkeavstemminga om kommunesammenslåing.  Hensikten med kommunesammenslåing er å få til kommuner som gir bedre tjenester til lavere kostnader.

Resultatet  ble som kjent at ingen vil ha sammenslåinger her på Nordmøre i første omgang. Kommunene har på hver sin måte mer eller mindre velvillig og med ulik innsats et års tid arbeidet med finne løsning på oppgaven, som ble gitt av kommunalministeren.

Sunndal kommune er kanskje den eneste som har tatt oppgava på alvor og gjort en innsats med utredninger, seriøse forhandlinger og folkemøter. Til min store skuffelse sa folket i Sunndal likevel nei til Nesset. De andre kommunene har kanskje håpet at det skulle gå over av seg selv.

På Nordmøre har vi ikke fått til noe som helst og ordførerne vil forsette på gammelmåten. De manglende resultatene skyldes ministeren blir det sagt. Utsagnet er kanskje ikke så rart når en ser på ordførernes partitilhørighet.

En av ordførerne sier ifølge Aura Avis ; - Den som har vist dårlig lederskap her er Sanner. En annen ordfører sier; Demokratiet har vunnet, Sanner har tapt. Ordføreren i Sunndal som gikk inn for sammenslåing, sier etter at det ble neiflertall; Jeg er ikke skuffet. Var han oppriktig da han gikk inn for sammenslåing med Nesset?

På ordførerbildet ser jeg ingen ledere. Mange av de 8 ordførerne har blitt valgt etter hestehandel og tilfeldighet. Hvem har vist lederegenskaper og blitt valgt av den grunn?

Hvordan er det?

Tidsskriftet Kommunal Rapport sammenligner i «Kommunebarometeret» hvert år de norske kommunene. Barometeret for 2016 kom nå i vår.

Kommunal Rapport skriver slik om  barometeret:

«Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking»

Jeg er selvsagt interessert i hvordan vi på Nordmøre gjør det. Det er ikke hyggelig lesning. 

Vi gjør det generelt dårligere enn sunnmøringene. Vi har 428 kommuner i landet vårt. Sunndal kommune gjør det best med sin snittplassering som 161 på landstabellen.  Ser vi på eldreomsorg havner Halsa på 406. plass, Gjemnes på 403. plass, Tingvoll på 325. plass, Surnadal på 314. plass og Sunndal på 284. plass.

Plasseringen på kommunebarometeret er ikke noe å være stolt av for oss nordmøringer.

Hva er målet?

Nordmøringene trenger bedre tjenester til lavere kostnader. Målet med kommuereformen er å få til kommuner som gir bedre tjenester til lavere kostnader.  Ordførerne mangler slike mål og vil ikke ha reformer. Et enkelt mål kan være at vi innen få år skal få bedre plassering på tabellen enn sunnmøringene.

Hva kan gjøres?

Prosessen med kommunereformen har vist at en stor Nordmøre kommune ikke er ønskelig. Vi kan ikke fortsette som før, hvis vi vil gi gode tjenester til lave kostnader.

De 10 nordmørskommunene kan bli 4 kommuner med passelige folketall og godt demokrati. De 4 kan være; Sunndal, Nesset og gamle Tingvoll. Kristiansund, Averøy og ytre Gjemnes og ytre Tingvoll. Aure og Smøla. Halsa, Surnadal og Rindal. Eide bør gå sammen med Fræna og midtre del av Gjemnes gå sammen med Molde.

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (Orkide) bør sette seg sammen, slutte å tenke hestehandel som senterpartifolk, se på nordmørskartet, være ledere for oss nordmøringer og lage et forslag med 4 kommuner på Nordmøre. Forslaget sendes Fylkesmannen. Romsdalingene bør også tas med i diskusjonen da Nesset, Gjemnes og Eide er en del av kabalen..


Sunndalsøra 2016-04-28

Erling Rød

Kommunestyremedlem FrP Sunndal