Fredagstanker

"Ulvedebatten i Hedmark handler også om folks følelse av utrygghet. Det skulle bare mangle om ikke dette er en frykt som må tas på alvor"
Meninger

Det raser en ulvedebatt over deler av landet. Onsdag denne uka kom det 18 busslaster med sinte ulvemotstandere til hovedstaden og Stortinget. I klare ordelag fikk de gitt uttrykk for hva de mener om miljøvernminister Vidar Helgesens avgjørelse om å stoppe den alt vedtatte lisensjakta på ulv. Ministeren mener rovviltnemndenes lisensvedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfaldsloven og Bernkonvensjonen.

Engasjementet blant jegere, sauebønder og bygdefolk i Hedmark og Oppland har sterke felles trekk med rovdyrdebatten som med ulike mellomrom dukker opp også i vårt eget distrikt. Her er det oftest jerv og gaupe det handler om. I mange år har rovdyrplagen bidratt til at svært mange sauebønder i Driva sitt nedslagsfelt har gitt seg. De orker ikke den årlige belastningen det er å finne drepte og halvt ihjelrevne sauer på beite. Også her er forvaltningen ofte på kollisjonskurs med folks oppfatning av hva som bør gjøres.

Ulvedebatten i Hedmark handler også om folks trygghet. Mange føler usikkerhet for egne barn når det oppdages ulvespor helt inn til bebyggelsen. Det skulle bare mangle om ikke dette er frykt som må tas på alvor.

Miljøministeren avviser kravet om å gjøre retrett og gjenåpne muligheten for å jakte i et slikt omfang som rovviltnemndene vil tillate. Byråkratene han støtter seg til mener det får holde å skyte 15 ulv i år. Etter onsdagens møte med forlikspartiene har Helgesen likevel signalisert at det kan åpnes for endringer som gjør at det kan skytes flere ulv i framtida. Helgesen peker på en svensk dom der retten legger vekt på at folks uro og konfliktpotesialet kan forsvare felling av dyr. Mye tyder på at grunnlaget for opprettholde det opprinnelige målet for lisensjakta i Hedmark er til stede.

Ulvestriden har resultert i sterke politiske reaksjoner. Ikke minst innen Helgesens eget parti der stortingsrepresentant Gunnar Gundersen mener ministeren må snu. Stortingsrepresentanten mener det er et være eller ikke være for Hedmark Høyre.

Konflikten mellom rovdyr og husdyrhold synes svært vanskelig å løse. Man skal alltid være forsiktig med å framstille ting i svart/kvitt, men dersom valget står mellom å opprettholde et levende kulturlandskap, ei  viktig bygdenæring og jakttradisjoner -  bør valget være enkelt. Når folk i tillegg er redde for å slippe ungene sine utendørs, er det slett forvaltning å sitte på et kontor å utøve makt uten å ta hensyn til innspill fra dem som kjenner problemet på kroppen.

God helg!