FREDAGS TANKER

Lidenskap ved elvebredden

Det handler om lidenskap, forventninger, skuffelse og den store lykkefølelsen når laksen biter. Årets laksefiske er i gang.

Ekte lidenskap: Sambygding Torleif Holsæther har i mange år vært trofast laksefisker i Surna. Her med en laks på 8,3 kilo tatt på flue i Smedhølen ovenfor Vindøla camping i 2015. Foto: Magne Lillegård 

Meninger

Ventetida er nesten ikke til å holde ut for de ivrigste. Ved midnatt torsdag sto fiskerne klare ved elvebredden. Slik også i «våre» elver der det ikke gikk mange minuttene før den første storlaksen satt på kroken i Surna. Utover natta og i går kom det mange meldinger fra fornøyde fiskere. Litt av en start på det som kan bli en god sesong i elva.

Laksefisket er av stor betydning for distriktet vårt. Den samfunnsmessige verdien av fisket i elver som Surna, Driva og Eira er enorm. I tillegg til at grunneierne har gode inntekter fra fisket, legger de tilreisende igjen mange kroner. Det drypper både på turistnæringen og handelsstanden.

Jakt og fiske engasjerer, men statistikken forteller oss at det er blitt færre laksefiskere i norske elver de siste åra. I fjor var det vel 60.000 personer som betalte den obligatoriske fiskeravgifta. Det er en betydelig nedgang sammenliknet med bare få år tilbake.

Årsakene er sammensatte, men villaksen har mange utfordringer som har bidratt til denne utviklingen.

Kampen mot parasitten Gyrodactylus salaris er sterkt prioritert. I Driva bygges verdens største fiskesperre til en kostnad på over 40 millioner kroner for å bekjempe parasitten. Plantegiften rotenon har vært det fremste våpenet i elver som er blitt behandlet. Det er en svært omstridt metode. Michael Puffer er prosjektleder for gyrokampen i Driva. Han uttalte tidligere i år til vår avis at det ikke er bestemt at det er rotenon alene som skal ta livet av fisken og dermed parasitten i Driva. Det kan bli aktuelt med en kombinasjonsmetode med aluminium.

Det vil gå mange år før en vet om en slik behandling er vellykket. Mange tviler og motstanden mot bruk av rotenon er sterk. Miljøkriminalitet er ord som blir brukt.

Heldigvis har Surna og Eira unngått parasitten. Skal den situasjonen vedvare er det veldig viktig at det tenkes smitteforebyggende tiltak.

Sjøl er jeg ingen elvefisker. Med noen unntak i voksen alder er erfaringene i så måte begrenset til barndommens kreefiske i Tjelleelva eller i Kvamlivatnet. Heime hos oss var - og fortsatt er det Langfjorden vi tenker på når vi skal fiske. Enten med fiskestanga fra land, eller en tur ut med båten.

Når jeg innledningsvis skriver om lidenskapelige elvefiskere, slår det meg at jeg som jeger opplever mye av den samme følelsen. Det viktige både for en elvefisker og en jeger er å komme seg ut i frisk luft og flott natur. Så får fisken og viltet komme som en bonus. Ikke sikkert alle er enig med meg i det, men uansett; ha ei riktig god helg!