Norge trenger flere fagarbeidere

Regjeringen snakker om at fagskolene er viktig, men foreslår ingen nye studieplasser. I snart fire år har regjeringen latt være å opprette flere plasser.
Meninger

I sommer har flere representanter fra Høyre og Frp presentert innføring av fraværsgrensen i videregående skole som avgjørende for å få flere ungdommer til å fullføre utdanningen sin.

Fraværsgrensa som H og Frp har innført har fått mye kritikk, bl.a. fra Allmennlegeforeningen som er fortvilt over at fastlegenes tid beslaglegges av småsjuke ungdommer som ikke trenger legebehandling, men som nå må ha legeattest på at de er forkjølt eller har omgangssyke.

Arbeiderpartiet er også for fraværsregler, men vil redusere byråkratiet med dagens regelverk, samt sørge for mer rettferdighet for elevene. Derfor vil vi allerede til høsten evaluere virkningene av fraværsgrensa, og lage et nytt nasjonalt regelverk som beholder det som fungerer godt og endrer det som fungerer dårlig. En av fire elever, 15.000 i hvert kull, fullfører ikke videregående opplæring. Det må en helt annen innsats til for hjelpe flere til å få fagbrev eller studiekompetanse.

Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagene, skaffe flere læreplasser, fagskoleplasser og ansette flere lærere.

Norge trenger mange dyktige fagarbeidere i framtida. Vi trenger flere fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen for å bygge landet, og flere fagarbeidere i omsorgssektoren for å trygge våre eldste.

Norge trenger at langt flere både velger og gjennomfører yrkesfaglig utdanning. Strenge fraværsregler løser ikke disse utfordringene alene, slik Høyre og Frp ser ut til å tro. Arbeiderpartiet mener det er behov for en storstilt satsing på yrkesfag, og la derfor inn over 300 mill. kroner mer til yrkesfag enn det regjeringen ville bruke i statsbudsjettet for 2017. Vi vil ha mer praksis, bedre kobling til arbeidslivet og oppgradering av utstyret på yrkesfaglinjene.

Vi vet at mange yrkesfagelever får opplæring på utstyr som er utdatert i arbeidslivet. Utdatert utstyr kan også bidra til at motivasjonen faller og at færre gjennomfører utdanningen. Arbeiderpartiet vil derfor ha en opptrappingsplan for oppdatering av utstyr til yrkesfagslinjene, og har satt av 100 mill. kroner til en utstyrspakke for 2017.

Alt for mange elever får ikke lærlingekontrakt. Dermed får de ikke fullført sin fagutdanning, og arbeidslivet går glipp av mange fagarbeidere. Arbeiderpartiet vil prioritere tiltak som gir flere læreplasser, og har satt av penger til dette i vårt alternative statsbudsjett. Vi vil blant annet heve lærlingetilskuddet til nivået en skoleplass på studiespesialisering koster. Dette vil medføre at lærebedriftene får et høyere lærlingetilskudd enn i dag. Det blir dermed mer attraktivt å ta inn lærlinger. Vi vil også kreve at alle kommuner skal tilby minst to læreplasser per 1000 innbyggere.

Møre og Romsdal er et sterkt industrifylke, og er avhengig av mange nok og kompetente nok arbeidere. Møre og Romsdal er så heldig å ha to fagskoler som forsyner næringslivet med viktig fagkompetanse. Arbeiderpartiet vet at det er behov for kompetansen fagskolene tilbyr. Derfor har vi foreslått en opptrapping mot 1000 nye fagskoleplasser i løpet av en treårsperiode, med en økning på 300 plasser allerede i 2017. For å videreutvikle kompetansen til de som underviser i fagskolene, vil vi også bruke 10 mill. kroner til etter- og videreutdanning av fagskolelærere.

Regjeringen snakker om at fagskolene er viktig, men foreslår ingen nye studieplasser. I snart fire år har regjeringen latt være å opprette flere plasser.

Vi trenger en ny regjering som får flere unge inn i utdanning og arbeid, og som bruker pengene der de trengs mest. Arbeiderpartiet prioriterer en god skole og en trygg eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før.


Tove-Lise Torve, Arbeiderpartiet.