FREDAGSTANKER

«Jeg har en formening om at det var mer spenning under framleggelsen av statsbudsjettet før i tida»

I tidligere år sto vi journalister i kø for å hente ut statsbudsjettet og for å kikke i skattelistene. I dag får vi det servert digitalt.

STORTINGET: Statsbudsjettet er lagt fram. Nå er det opp til Stortinget å gjøre forandringer.  Foto: bb

Meninger

Jeg har en formening om at det var et snev av høgtid og mer spenning under framleggelsen av statsbudsjettet før i tida. Redaksjonene måtte sjøl hente pakkene med tunge stabler med dokument på avtalt tid og sted som fortalte hvordan regjeringa så for seg bruken av fellesskapets penger det kommende året.

Så seint som ut på 90-tallet var det egentlig fy fy for en regjering å røpe noe fra innholdet i det kommende statsbudsjettet. Det hendte nok det kom noen veloverveide budsjettlekkasjer også den gangen, men de var sjeldne. I dag har jeg en følelse av at vi kjenner til mye på forhånd. Flere statsråder har i år vært ekstra ivrige på å røpe godsaker. Spesielt innen samferdsel.

Tilbake til skattelistene. Den digitale tidsalderen har også gjort det langt enklere å skaffe leserne en oversikt over de høgeste inntektene og formuene. Til langt ut på åttitallet kunne man telle antallet personer som sto oppført med millionformue på en hånd. I hvert fall i de minste kommunene.

I min egen heimkommune, Nesset, husker jeg det var lite spenning rundt hvem som på den tida hadde den største formuen. I flere år var det bare hedersmannen Ole A. Rød som sto oppført med over én million kroner i formue. Han hadde vært farmer i Amerika og hadde eiendom der. I dag er millionærene tallrike, både i Nesset og i andre kommuner i distriktet vårt. Det er så en kan bli forundret over hvordan noen får det til. I dag er interessen for skattelistene tonet ned. I Driva har vi de seinere åra stort sett bare publisert toppene.

Torsdag formiddag har jeg ingen god oversikt over hvilke virkninger statsbudsjettet 2018 har for vårt distrikt. Her er sikkert mye bra. Jeg ser det er avsatt en låneramme på 3,5 milliarder kroner til det nye sjukehuset på Hjelset. Det er på tide at spaden settes i jorda.

Det er videre satt av penger til å videreføre utbyggingen av rv. 70 i Tingvoll – men det er ikke satt av penger til Betna – Stormyra. Jeg mener å huske at det er kommet sterke lovnader om at vegen skal bygges i løpet av de neste seks åra. De mange engasjerte i Gulstripeaksjonen hadde fortjent å kunne glede seg over penger til oppstart allerede i 2018.

Hva betyr så statsbudsjettet for folk flest? Regjeringa vil innføre avgifter som gjør det dyrere å kjøre stor elbil, og avgiftsfordelen som ikke ladbare hybrider har hatt, skal fjernes.

Drivstoffavgiften foreslås videreført på samme nivå som i dag. Det er bra for privatøkonomien at det ikke kommer en økning for de av oss som bor i distriktene. Det er kostbart å være pendler.


Ha ei riktig god helg!