Møre og Romsdal FrP er mot deponi på Raudsand i Nesset!

Meninger

Viser til sak i Romsdals Budstikke med Else May Botten og deponisaken på Raudsand, der ho forsøker å tegne et bilde av at Sylvi Listhaug sine uttalelser i valgkampen om saken, ikke var en realitet.

Realiteten er at i valgkampen var Sylvi Listhaug Møre og Romsdal FrP sin førstekandidat og fremførte Møre og Romsdal FrP sitt syn i saken om deponi på Raudsand i Nesset.

Møre og Romsdal FrP har behandla saken i sine organ å vedtatt et klart og tydeleg NEI til deponi på Raudsand i Nesset. Dette var også budskapet fra Sylvi Listhaug, som nå gjør henne innhabil i videre behandling av saken i Regjeringa.

Behandling av denne saken i Regjeringen ligger heller ikke i Sylvi Listhaug sitt departement, men i Miljøverndepartementet og Vidar Helgesen (H) som statsråd.

Vi synes det er merkeleg at Else May Botten frå Arbeiderpartiet, har en slik iver etter å sverte Møre og Romsdal FrP sitt standpunkt i deponisaka. FrP har vert klokkeklar motstander av dette deponiet. Botten burde heller ha sterkere fokus på å hjelpe til mot deponiplanane på Raudsand i Nesset, istedenfor til stadig forsøke å skåre billige politiske poeng.

Møre og Romsdal FrP vil fortsette å kjempe imot planene om deponi på Raudsand i Nesset.  Vi vil bruke de kanalene vi har inn mot egen regjeringen og mot stortinget.


Frank Sve  

Fylkesleiar Møre og Romsdal FrP.