LEDER

Nordmøre trenger å styrke seg

Byen: Kristiansund har en viktig rolle i arbeidet med å styrke Nordmøre.  Foto: Maria Reiten Antonsen

Det er ikke like overraskende at Rindal ender opp som trøndere

Meninger

Distrikts-Norge går ei spennende tid i møte. Fra 1. januar 2020 får landet ny kommunestruktur, noe som berører mange også i vårt distrikt.

Når den foreløpige fasiten nå avspeiler seg, er det bare å fastslå at det ikke gikk slik mange så for seg da prosessene var i startgropa. Hvem skulle tro at Nesset og Midsund skulle havne i felles kommune med Molde? Og hvem skulle tro at Halsa skulle se mot Trøndelag og bli en del av Heim kommune? Ikke veldig mange om man går tre år tilbake i tid. Det er ikke like overraskende at Rindal ender opp som trøndere. Det er mange rindalinger som har ventet lenge på det.

Kommunereformen har skapt mye uro og vært en stor tidstjuv både for politikere og administrasjon. Sunndal og Surnadal fortsetter alene. Går det som fylkesmannen håper på slår de seg sammen når Todalsfjordprosjektet står klart. Sunndalingene sa i folkeavstemningen klart fra om at de ønsket alenegang. Dermed gikk det ikke som mange nessetgjeldinger i utgangspunktet håpet på. En fusjon mellom de to kraftkommunene. I ettertid har de økonomiske utfordringene tørnet seg opp også for Sunndal. Det er ikke sikkert flertallet for alenegang er like stort i dag.

Vedtak er vedtak. Nå handler det om å gjøre det beste ut av det både for dem som skal slå seg sammen i nye kommuner og for de som fortsetter alene.

F ylkesplansjef Ole Helge Haugen b esøkte nylig kommunestyret i Sunndal. Der ble kommunen oppfordret til å være en pådriver for interkommunalt samarbeid og ha et styrket Nordmøre som overordnet siktemål.

Det er en god målsetting . Nordmøre trenger å styrke seg. Her har bykommunen Kristiansund en viktig rolle. Den årelange striden om sjukehusplasseringen har ikke bare vært en strid mellom Romsdal og Nordmøre. Den har også skapt utfordringer innad på Nordmøre. Det er godt den nå synes å være over.