NORSK LANDBRUK KAN BLI SÅ MYE MER ENN BARE  KJØTT?

Meninger

Det er enormt spennende å leve i en verden full av fri informasjon.

TV, aviser, radio, og ikke minst «hovedbiblioteket» vårt.......internett.

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid, før vi var overgitt til politikere og myndighetene om hva de ønsket å fore oss med.

De indoktrinerte oss om alt, fra politiske retninger, levesett, mat og helse.

Ja vi ble til og med fortalt hvor farlig det var å importere og spise mat fra andre land, enn Norge.

Vi ble pumpet full av propaganda fra landbruksorganisasjonene og Senterpartiet, om hvor heldige vi var i Norge som kunne spise giftfri mat, rett fra bonden.

Vel,....siden den gang har vi fått internett og et mer gjennomsiktig samfunn.

Vi spiser tonnevis av ris og elsker mat fra hele verden.

I dag vet vi også hvorfor norsk jordbær alltid har vært så fine,.... for intet landbruksprodukt inneholder mer gift enn norske jordbær. Hvert giftstoff i seg selv, har Mattilsynet godkjent som mindre farlig, men virkningen av en cocktain-mix, vet vi ikke. For noen år siden, viste prøver at 85 prosent av giftstoffene ble sittende igjen på bærene når forbruker konsumerte dem.

Da er det kanskje bra at jordbær sesongen er kort (kjøp økologisk jordbær).

Før Internett ble allemanns eie, var de færreste av oss kjent med Glysofat. Giftstoffet som forhinderer sopp og mugg å feste seg på norske matvarer, ble og blir...sprayet over norske åkrer, sammen med en hel rekke andre stoffer.

Det arbeides nå iherdig i EU for å få til et forbud mot dette stoffet, fordi det tar livet av det meste av amfibier, som frosk. Det er heller ikke særlig bra for våre kropper. Men her i Norge, har myndighetene varslet at man nå ønsker å øke mengden.

Systemene i landbruket, politikerne og landbruksorganisasjonene, ønsker altså at vi som forbrukere skal fortsette i den samme trenden, spis norsk, særlig kjøtt.....masse kjøtt. Det gjør vi også, siden vi spiser ca dobbelt så mye rødt kjøtt, som gjennomsnittet i EU. Men det må vi jo, fordi vi har tross alt bygd opp en sauebesetning på 2.300.000 dyr til 5.000.000 mennesker.

Kjøttindustrien og næringen forteller oss, at det er forbrukere som etterspør slike mengder, men kjøttforbruket er i dag politisk styrt. Omsetningsloven pålegger bønder å betale omsetningsavgift som blir brukt på reklame av kjøtt gjennom opplysningskontoret for egg og kjøtt.

I stedet for å bruke statlige millioner pr år for å få oss til å spise MER kjøtt, burde man heller brukt beløpet til å redusere kjøttetterspørselen.

Tallene på tarmkreft er nå knyttet direkte til overspising av kjøtt- og meieriprodukter, og har fått en urovekkende økning. Et kjøttfritt kosthold kan være sunnere enn et kosthold med kjøtt pga lavere risiko for fedme, diabetes type 2, hjerte-kar-sykdommer og høyt blodtrykk.

Det snakkes mye fra landbruket om å bli selvforsynt.

I Norge brukes 90 prosent av norsk dyrkbar jord til å produsere dyrefôr, og kun 10 prosent til å dyrke menneskemat direkte.

Samtidig er hele 30 prosent norsk dyrkbar jord egnet til å dyrke korn som kan spises av mennesker. Slutter man å dyrke husdyrfôr her, kan man allerede tredoble norsk matproduksjon. Noen av kornområdene kan dessuten brukes til å dyrke erter og bønner, sunne proteinkilder for mennesker, og beregninger viser at også produksjonen av disse kan mangedobles i Norge. Selv om de andre 70 prosentene av norsk dyrkbart jordareal egner seg dårlig til å dyrke matkorn, kan mye annet dyrkes her: poteter, kål, gulrøtter, neper og beter, samt frukt og bær. Å erstatte en del av kjøttet med grønnsaker hadde vært en stor fordel for folkehelsen og helsebudsjettet. Å redusere inntaket av mettet fett, som hovedsakelig kommer fra meieriprodukter og rødt kjøtt, bør absolutt prioriteres.

WHO har uttalt i flere år nå, at verden kan ikke mette alle mennesker med kjøtt.

Kjøttforbruket må ned i Norge og på verdensbasis. Det er bare et spørsmål om når.

Alt dette visste ikke norske forbrukere før internett kom og forskningsresultater ble allemanns eie.

Så, skal du spise norskt, velg hvertfall økologisk trygghet.

Kunnskap er makt,....husk det alle som kjemper for fremtiden..... 

Steinar Austheim