Torve som fylkesordfører

FYLKESORDFØRER: Tove-Lise Torve seiler opp som en svært aktuell kandidat til fylkesordførervervet etter valget i 2019.  Foto:

Det vil ikke komme som en overraskelse dersom Torve blir valgt

Meninger

En enstemmig nominasjonskomité i Arbeiderpartiet innstiller Tove-Lise Torve som partiets fylkesordførerkandidat ved fylkestingsvalget neste høst. Det var et opplagt valg når Jon Aasen ombestemte seg og sier han likevel ikke ønsker å stille til gjenvalg for en ny periode.

Valgresultatet er sjølsagt viktig for hvilket parti som får fylkesordføreren, men ofte er det nesten like viktig å ha gode forhandlere når det skal bestemmes hvem som skal inneha det viktigste vervet i fylkespolitikken. Slik det politiske styrkeforholdet fortoner seg i Møre og Romsdal for tida, vil det ikke komme som en overraskelse dersom Torve blir valgt. Dersom Kristin Sørheim i Senterpartiet ønsker seg vervet, kan det bli spennende. De er begge rutinerte politikere som er vel ansett også i andre parti enn sitt eget. Også andre kandidater kommer til å melde seg på.

Femskrittspartiets Frank Sve mangler ikke erfaring, men han vil slite med å få på plass en allianse som kan sikre ham vervet.

Nordmøre har ikke hatt fylkesordføreren siden Ole Øverland ga seg etter to perioder i vervet i 2003. Når Jon Aasen nå velger å trekke seg, har han nok nøye vurdert muligheten for gjenvalg. Flere perioder i et slikt verv gir uansett politisk slitasje. Vi tror sjansene for Arbeiderpartiet er vel så store med Torve på topp. Hun er gruppeleder i fylkestinget og har tidligere representert Møre og Romsdal på Stortinget. Oppslutningen på Nordmøre øker trolig med Torve som fylkesordførerkandidat.

Ser man fram til stortingsvalget i 2021 kan det skje spennende ting også i Arbeiderpartiet. Else-May Botten har søkt på jobben som fylkesmann i Møre og Romsdal. Hun får den neppe, men søknaden i seg sjøl må tolkes dithen at Botten kan tenke seg et liv utenom stortingssalen. I tilfelle vil Torve trolig være en klar førstekandidat for fylkespartiet også der.