Skoleskyss i Surnadal

"For oss er det ikke aktuelt å sende 8 åringen vår alene langs denne veien de 3981 meterne det er snakk om."

  Foto: Gøran Rønning

Meninger

Fylket dekker i dag skoleskyss for barn som bor 4 km eller lengre fra nærmeste skole. Frem til for et par år siden dekket Surnadal kommune skoleskyssen for barn som bodde 2-4 km fra skolen. Da kommunen gikk bort fra denne praksisen, mener jeg at kommunen var med på å skape et større skille mellom innbyggerne i bygda. Skole skal være gratis for alle, men med å legge skille midt i Surnadals største byggefelt, er ikke skolegang i Surnadal lenger gratis for alle.

For oss som bor i Rognpilveien har vi cirka 13 krysninger av vei for å komme til skolen. Flere av de er uten gatelys og det er ofte veldig dårlig brøytet og strødd om vinteren. Brøytekantene er ofte så høye at bilistene ikke har mulighet til å oppdage barna før de er ute i veien, og gangfeltet er så dårlig strødd at grøfta ofte er det beste alternativet. For oss er det ikke aktuelt å sende 8 åringen vår alene langs denne veien de 3981 meterne det er snakk om. Da blir alternativet vårt enten å betale buss-skyss eller å kjøre barnet vårt til skolen.

Det koster 412 kr i måneden for et barn å ta bussen til og fra skolen i 30 dager i Surnadal, for oss med tre barn utgjør det cirka 12 000 kr i året. Alle som ferdes i skoleområdet på Øye ved skolestart/slutt vet hvilke kaotiske forhold som hersker der, man kan spørre seg om hvorfor? Og med slike summer, kan vi lenger kalle det gratis skole? Det busskortet vi får kjøpt gjør at barna er så heldige at de kan få reise fritt i fylke med buss, båt og ferge, men hvilken åtteåring har behov for det?

Jeg skjønner at politikerne må gjøre prioriteringer i en trang kommuneøkonomi, men den bør ikke gjøres på bekostning av barns sikkerhet. Hvis kommunen ikke ønsker å omgjøre sitt vedtak om skoleskyss, bør de ihvertfall forhandle frem et busskort med en lavere fastpris som kun omfatter skyss til og fra Øye skole.

Min stemme ved neste års kommunevalg kommer til å gå til det partiet som setter dette på valgprogrammet sitt og det tror jeg mange av Gryta sine innbyggere kommer til å gjøre også.

Merete Lie