FREDAGSTANKER

Slett ikke så dumt, Outzen

SVs Erling Outzen i Sunndal er blant de mange som ønsker seg en leksefri skole. Jeg har sansen for forslaget.

Erling Outzen, SV. 

Meninger

Debatten rundt leksefri skole har pågått i mange år. Argumentene for og imot er mange. De som gjerne vil beholde leksene i skolen peker på at det er verdifullt for foreldrene å følge med på hvordan ungene ligger an på skolen. I tillegg blir det blant annet vist til at de lærer å ta ansvar for egen læring når de får heimelekser.

Jeg har ingen bakgrunn for å ha sterke meninger om dette, men må medgi at jeg har sans for en skole der heimeleksene tones ned og flyttes over til skoledagen. Ikke fordi at ungene i stedet for å jobbe med leksene skal bruke tid på mobiltelefonen og all salgs digitale duppedingser. Nei, rett og slett for at de skal ha fri når den siste skoletimen ringer ut. Slik fungerer det også i arbeidslivet. For de fleste.

Jeg har registrert i debatten at mange mener at dagens unge blir for mye dulla med. Det kan være noe i det, men jeg tror ikke at heimelekser bidrar til å endre noe i så måte.

SV har i mange år etterlyst den leksefrie skolen. Stortingsrepresentant Karin Andersen uttalte tidligere i år at hun støtter seg på forskning når hun hevder at heimelekser forsterker sosiale forskjeller, og at det til og med fører til at noen elever lærer mindre. Stortingsrepresentanten mener heimelekser ikke gir god læring for mange elever.

Erling Outzen legger fram en interpellasjon rundt temaet i kommunestyret i Sunndal seinere i oktober. Der spør han ordføreren om han vil støtte ei oppfordring til skolene i kommunen om å vurdere leksefri skole, i det minste som ei prøveordning. Dette er gjort med hell andre steder i landet.

Outzen viser i interpellasjonen til at Finland- så vidt han veit – har leksefri skole. Det er allment akseptert at landet har en svært god skole. Outzen viser videre til at det er flere skoler også her i landet som har startet forsøk med leksefri skole. Det betyr at elevene får gjøre leksene i skoletida, med kvalifisert leksehjelp.

Dagens unge utsettes for et stort press på mange områder. Det er viktig å ikke skille seg ut på noen som helst slags måte. Det vil alltid være slik at noen er flinkere til å ta skolearbeidet og leksene på alvor enn andre. I en epoke av livet der det for mange er det viktigste i livet å bli godtatt i venneflokken og ikke skille seg ut på en negativ måte, kan også heimelekser på sitt vis bidra til å øke det som lett kan bli synlige forskjeller. Men det vil sjølsagt alltid være slik at noen tar skolearbeidet lett, andre sliter.

«Elevane skal ha tid til å nyte livet som barn og ungdommar. Til leik og samvær med venner, til fysisk aktivitet. Det stimulerer også læreevna,» skriv Outzen i interpellasjonen.

Det er ikke gjort over natta å endre praksisen med heimelekser. Innlagt leksetid i en utvidet skoledag vil blant annet berøre avtaler for de ansatte. Umulig bør det ikke være. Kanskje kan Outzens interpellasjon bidra til at det blir innført en prøveordning med leksefri skole i Sunndal? Mulighetene er der for de kommunene og de skolene som ønsker det.

Så får vi se da hva ordfører Ståle Refstie svarer på interpellasjonen, og om kommunestyret er rede til å gi klarsignal for en prøveordning med leksefrie skoler i kommunen.

I går lanserte kunnskapsminister Jan Tore Sanner forslaget om å gi dem som går ut av ungdomsskolen tilbud om et ekstra skoleår. Dette for å gi de bedre muligheter i videregående. Sikkert et fornuftig forslag, men kanskje kan det være like bra å se på når de unge starter på skolen. Seks år er etter mange mening ett år for tidlig.

God helg!


[FREDAGS-

TANKER]