Lederne i Ap sammen om krav

Lederne i Ap på Nordmøre er sammen om den økonomiske situasjonen i Helseforetaket.
Meninger

AP på Nordmøre;

1. Er dypt bekymret for pasientsikkerheten i Møre og Romsdal som følge av underfinansiering og nedskjæringer

2. Vil understreke at forutsetningene for fellessykehus var minst like godt pasienttilbud som når vedtaket ble fattet. AP på Nordmøre mener disse forutsetningene nå er brutt

3. Krever at sykehusøkonomien styrkes betydelig, slik at helsetilbudet til befolkningen sikres og blir best mulig.

4. Krever at helseminister Høie stopper sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde

5. Krever at helseminister Høie sørger for at barneavdelingen i Kristiansund sikres helårsdrift

6. Krever at Møre og Romsdal blir tilført midler slik at de varslede nedskjæringene med blant annet fjerning av 200 stillinger stoppes

7. Krever at helseforetaksmodellen skrotes

8. Krever at de politiske partiene på stortinget tar ansvar og sikrer at befolkningens helse i hele Norge blir ivaretatt ved dagens sykehustilbud.


Underskrevet av lederne i Arbeiderpartiene på Nordmøre

Berit Tønnesen- Kristiansund AP

Tove-Lise Torve- Sunndal Arbeiderparti

Einar Lund- Tingvoll Arbeiderparti

Alf Ole Ødegård- Smøla Arbeiderparti

Arne Birger Silnes- Eide Arbeiderparti

Marina Kvarsvik- Averøy Arbeiderparti

Olav Bergheim- Surnadal Arbeiderparti

Silje Wessel – Aure Arbeiderparti

Jan Karstein Schølberg- Gjemnes Arbeiderparti