Stopp raseringa av våre sjukehus!

Slutt med rovdrifta!
Meninger

Statsministeren ønsker at vi føder langt flere barn i Norge. Skal det skje, må de som skal få barn i Møre og Romsdal, ha trygghet på at det er fødeavdelinger innen rimelig avstand. Møre og Romsdal har en krevende topografi, og de fleste fødsler skjer ikke mellom 8-16, under flotte kjøreforhold.

Norsk sykepleierforbund (NSF) i Møre og Romsdal ser for seg at vi må ha tilgjengelige tjenester for innbyggerne i fylket også i fremtiden. Vi forstår at mange av sjukehusa begynner å bli gamle, og må moderniseres, Molde (1960), Ålesund (-71), Kristiansund (-85) og Volda (-86). Vi kan ikke akseptere at vi skal slite ut sykepleiere, for å kunne tilby lovpålagte tjenester for innbyggerne. Om en kutter i antall ansatte, så blir det ikke færre pasienter som innlegges.

Hadde det vært slik at en hadde bare maks antall senger, og de øvrige ble stående på venteliste, så hadde det sikkert ikke blitt behov for overtid i 2018, tilsvarende 151 årsverk. En hadde nok heller ikke hatt behov for å ansette 159 årsverk, samt 29 engasjementstillinger, i perioden 2015 til 2018, om det ikke var bruk for dem. Da hadde kutta på 100 årsverk i august 2016, vært gjennomført.

Skal vi drive effektive sykehus, så må vi ha nok ansatte som arbeider 100%, med full oversikt over sine oppgaver innenfor sin avdeling. Da får vi et forsvarlig helsetilbud som er effektivt for pasienten, sykehuset og fylkes innbyggere. Norge har en dekning på 2,7 sykehussenger pr 1000 innbygger og ca. 93% belegg. Europa har 5,3 senger pr 1000 innbyggere med 85% belegg. Ingen av kuttene i psykiatri, rehabilitering, akutt eller føde er forsvarlige for at befolkninga skal ha et faglig forsvarlig tilbud i hele fylket. Staten må stå for finanseringa av våre sjukehus, og for å opprettholde et likeverdig helsetilbud i hele landet.  Store reiseavstander gir ikke likt helsetilbud.

Samhandlingsreformen er gammel, men problema ble ikke løst med reformen. En ender opp med flere svingdørspasienter, som har blitt en evig kasteball mellom kommunene og sjukehusa. Våre medlemmer sier at hverdagen deres er beintøff både fysisk og psykisk. Det blir ikke bedre ved øke vaktbelastningen samt redusere antall faste ansatte. Statistikken viser at de siste åra har 1 av 5 valgt å slutte i yrket før 10 års praksis. Underskuddet på sykepleiere økte med 47% fra 2017 til 2018, ifølge NAV.

Slutt med rovdrifta! Gi tilliten tilbake til fagfolkene! De kan vurdere behovet for pleie og omsorg bedre enn økonomene. Sørg for rett bemanning og kompetanse til våre pasienter over hele vårt store og kronglete fylke. Stopp raseringa av våre sjukehus!


Fylkesstyret NSF Møre og Romsdal

v/leder Ståle Evald Ræstad

18.01.2019