SNR – et prosjekt uten styring og kontroll

Så kom dokumentasjon på det som flere av oss både har tenkt, sagt og ikke minst, vært svært bekymret for.
Meninger

Etter alt for mange år og ukvalifisert bruk av flere hundretalls millioner i forbindelse med planlegging av det etterlengtede sjukehus for Nordmøre og Romsdal, kommer nå katastrofen på bordet. Prosjektet har vært og er fortsatt, uten styring og kontroll.

Romsdals Budstikke av 9. februar, formidler meldingen om at sjukehuset sprakk med 1,1 mrd kroner og at direktør for eierstyring Nils Kvernmo hadde orientert styret om Metiers rapport der konklusjon var at det meste hadde gått feil. Alt unntatt beslutningen om å avlyse konkurransen, fikk en tydelig kritikk. Sammenlignet med nye sjukehus i Østfold og Tønsberg, var den økonomiske kalkylen var for lav, anslagsvis 600 millioner kroner. Den eksterne kvalitetssikringen av konkurransestrategien og kalkylen var mangelfull, kompetansen i prosjektorganisasjonen har vært for dårlig, de økonomiske styringsmåla var for utydelig kommunisert og det var mangelfull oppfølging fra prosjektstyret sin side.

Nå ber styret i Helse MR om nytt mandat og ny strategi for eierstyring. De vil gjøre målene for innhold, økonomi og rapporteringslinjer tydelig.

Det meste var feil sier eierdirektør Nils Kvernmo. Når stopp i konkurransen var det eneste han kunne vise til som var riktig, vil jeg si at alt var feil. Med en slik melding på bordet, er saken blitt enda mer alvorlig enn det som til nå har vært kjent. En ting er at er vært alvorlig for den og de som har ledet prosjektet. Det som er langt verre er bristen i tilliten til vår forvaltning, kontroll og det politiske system som har det overordnede ansvar for sjukehustilbudet for mer enn 110.000 mennesker på Nordmøre og i Romsdal.

Flere har lagt seg flate og kommet med innrømmelser og det fins de som har gått. Uansett hvor mange som ligger flate og uansett hvor mange som går så blir det ikke nytt sjukehus av det. Det virkelige alvoret i saken er det store svik som vanstyret representerer overfor befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. De har ventet så alt for lenge på et nytt moderne og fremtidsrettet sjukehus med god kvalitet. Det eneste som har skjedd så langt, er trusler om nedleggelser og sammenslåing av viktige funksjoner.

Mange svar på hvorfor prosjektet er der det er i dag er vel på mange måter gitt, men etter min mening er det fremdeles  mange svært viktige spørsmål som ligger der uten svar og jeg tillater meg å stille følgende:

1. Hvordan kan et prosjektstyre i en så stor og viktig sak som et sjukehus for 110.00 innbyggere

    på Nordmøre og i Romsdal, kunne få leve sitt eget liv uten at ansvarlig myndighet har hatt kontroll?

2. Hvor har regionstyret vært i denne saken?

3. Hvor har foretaksstyret vært i denne saken?

4. Hvor har internkontrollen vært?

5. Hvor har Riksrevisjon vært?

6. Hovedansvaret for prosjektet ligger hos staten som eier ved statsråd Bent Høie. Hvor har statsråden

    vært og hva vil statsråden gjøre for å få skuta på rett kjøl?

Her må det ryddes og vi vet godt hvem som har hovedansvaret for ryddesjauen. Folket står for finansieringen av denne fortvilte saken, og fortjener å få klare svar på spørsmål som stilles. Mitt håp er at jeg skal få svar på mine spørsmål.


Mellvin Steinsvoll

6. plass på Arbeiderpartiets valgliste til fylkestingsvalget