En uetisk produksjon avsluttes

- Når man tar fra ville dyr friheten, tar man fra dem alt.

Ill.bilde 

Meninger

Den 1. februar står det i Driva avis at formannskapet i Halsa kommune mener at pelsdyrnæringen heller bør øke produksjonen framfor å forbys. De mener dette er viktig for å bidra til verdiskapning og at ikke andre land skal få ta over den norske andelen i verdensmarkedet. Dette er en baklengs tankegang som ikke er basert på fagkunnskap.


Det er viktig å huske på at det var Skandinavia som var med på å bygge opp pelsmarkedet i Kina. Vi har derfor et spesielt ansvar for å avvikle denne uetiske næringen. Når flertallet av Norges befolkning ønsker at vi skal sette etikk over profitt er det viktig at politikerne lytter.  Norge må bidra til at det internasjonale pelsmarkedet blir mindre, ikke større. Jo flere land som forbyr pelsdyroppdrett, jo mer styrker det den globale etiske debatten om pelsindustrien. En tankegang der vi ikke kan gjøre det rette fordi andre fortsetter som før skaper ikke utvikling, og er svært uetisk når man sitter med den fagkunnskapen om pelsdyrene som vi har i dag.


I Norge er det stor motstand mot pels – også i moteindustrien. Det er ikke tatt stilling til et importforbud mot pels i regjeringens vedtak, men det er flere partier som har sagt at de er positive til dette. Et importforbud vil også være et naturlig neste skritt for å hindre økonomisk støtte til en industri som vi anser som uetisk. Det snakkes om flere hundre årsverk som berøres av forbudet, men skal man begynne å snakke tall er det svært mange flere individer som berøres negativt så lenge næringen fortsetter. Ca. 100 000 rev og 600 000 mink avlives hvert eneste år. Både Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk anbefaler en avvikling. Til og med Mattilsynet vurderer dagens driftsformer for hold av pelsdyr som dyrevelferdsmessig utfordrende. Det er vitenskapelige studier som ligger til grunn for disse uttalelsene. Og det er vitenskapelige studier som viser at pelsdyrenes naturlige atferd ikke kan tilfredsstilles i bur.


Når man tar fra ville dyr friheten, tar man fra dem alt. Noen av de essensielle behovene som ikke kan tilfredsstilles i pelsdyrnæringen er den sosiale strukturen, bevegelsesbehovet, jaktatferd, graveatferd, normal oppdragelse av avkom og minkens behov for vann. Deres grunnleggende behov kan ikke «avles bort». Å avle mange hundre tusen mink – dyr med svømmehud mellom tærne, til å skulle leve på netting et helt liv, vil alltid være uetisk. Å snakke om økonomiske interesser og et internasjonalt marked er å snu ryggen til uendelig mange dyrs lidelser. Å sette en strek som det nå gjøres med forbudet er det eneste riktige. En avgjørelse som ikke kommer en dag for tidlig.
Karoline Måseide Thomassen

Fagmedarbeider, biolog

NOAH – for dyrs rettigheter