Befolkningen bærer konsekvensene av utsettelsene

Leserinnlegg: Nytt Sykehus på Hjelset - befolkningen bærer konsekvensene av utsettelsene. 

  Foto: Nordic — Office of Architecture

Meninger

Folkeaksjonen ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal, er på vegne av innbyggerne, svært bekymret for den etableringsstans som har oppstått ved etablering av et felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Årsaken for utsettelsene er slik vi ser det, godt nok dokumentert. De ligger i manglende styring og kontroll av prosessen. Vi trenger ikke å debattere dette faktum noe mer da vi selvsagt påregner at det nå ryddes opp, og at spaden snarest blir satt i jorda.

Hva representerer Helseforetaket? Jo, dine og mine rettigheter til å få helsehjelp på den beste måten etter Stortingets beslutning. Den overordna målsetting for befolkningens rettighet, er gitt til helseforetaket å forvalte på den beste måten også for oss som bor på Nordmøre og i Romsdal.

Firma Ernst & Young leverte den 10.november 2017, etter bestilling fra helseforetaket, en økonomisk vurdering. Rapporten viser at det er god økonomisk bæreevne for helseforetaket til å bygge og drifte sjukehuset etter de rammer sentrale myndigheter har gitt. Et nytt sykehus

vil gi store effektiviseringsgevinster, som på sikt gir en sunn økonomi og gode muligheter til å løse den viktigste oppgaven – god helse til folket!

KONKLUSJON:

Ut fra at det nye sjukehuset representerer en viktig del av løsningen av Helseforetakets økonomiske utfordringer, vil Helseforetaket for hver dag som går uten at sjukehuset bygges, bli påført ytterligere kostnader til unødvendig vedlikehold og drift av eksisterende bygninger og utstyr. Dette svekker Helseforetakets muligheter til å levere lovpålagte oppgaver. Det må være åpenbart for alle at jo raskere sjukehuset på Hjelset blir etablert, desto raskere oppnås den store gevinsten som gir:

-  Optimalisering av tilbudet til din og min helse.

-  Bedring av Helseforetakets driftsresultat for som følge av store innsparinger på vedlikeholdsbudsjettet og reduksjon i driftskostnadene som igjen gir økte muligheter for god pasientbehandling.  

Folkeaksjon ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal forventer at Helseforetaket oppfatter at de har ansvaret for å levere, uten ytterligere forsinkelser. Dette har med plikt og tillit å gjøre.


Folkeaksjonen ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal

Gunnhild Reitan

Leder