LEDER

Klar tale fra ordførerne

Klar tale: Ordførererne Lilly Gunn Nyheim og Ola Rognskog med klar tale til helseforetaket.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Et samlet ordførerkorps på Nordmøre protesterer på det heftigste mot helseforetakets planer om å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. De mener et slikt vedtak vil være ulovlig og ugyldig. Ordførerne er også samlet i sin protest mot nedlegging av Aure rehabiliteringssenter som de mener vil gi en alvorlig skjev fordeling av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i fylket.

Det er sjelden man opplever en så kraftig protest fra et samlet ordførerkorps. De oppfordrer styret til å avvise kuttforslagene og gjør det klart at kommunene vil trekke seg fra alle samarbeidsavtaler- og arenaer med Helse Møre og Romsdal dersom det ikke skjer. Befolkningen blir oppfordret til å benytte fritt sjukehusvalg.

Situasjonen i helseforetaket framstår som kaotisk. Bestemmelser i kjølvannet av pengekrisen er helt klart i ferd med å svekke tjenestene til innbyggerne på Nordmøre. Det er bra og viktig at det nå kommer en så skarp protest fra regionen. Man må forvente at styret i helseforetaket tar tak i utfordringene som ordførerne peker på. Dette kan de ikke overse.


Dårlig håndtert

Det har vært en del uro rundt personalsaker i Rindal den seinere tida. Mange har reagert kraftig på konflikten mellom mangeårig arbeidstaker Solveig Fosseide og kommunen som endte med forlik der Fosseide ble tilkjent 50.000 kroner i «vederlag» som var ordlyden Rindal kommune ønsket å bruke i forliksteksten. Dette har fra første stund vært en svært dårlig sak for Rindal kommune. Saka framsto som enda dårligere da ordfører Ola T. Heggem sendte ut en pressemelding der det blir understreket at det «ikke er påstanden om kritikkverdige forhold hos ledelsen i Rindal kommune som har motivert kommunen til å inngå forlik.» Det kan virke som om ordføreren har hatt dårlige rådgivere i en sak der det har vært god grunn til å sette spørsmålstegn ved administrasjonens håndtering av saka.