Våkn opp, Halsa!

Leserinnlegg: "Nye slag er i emning, og de kommer brått, og føles ofte som bakholdsangrep. Det vet de godt, de som har kjempet slike slag før dere. Den neste kampen vil handle om natur."

Rognskogfjellets møller: Kan dette bli realiteten? (Fotomontasje). 

Ett av områdene som NVE gjerne vil fylle med vindturbiner. 

Meninger

Nå har dere nettopp kjempa hardt for bygda og grendene deres. Det er forskjellige meninger om utfallet av kommunesammenslåinga, men det som er sikkert er at «våpnene» ikke kan legges bort enda. Nye slag er i emning, og de kommer brått, og føles ofte som bakholdsangrep. Det vet de godt, de som har kjempet slike slag før dere. Den neste kampen vil handle om natur. Vår alles natur -din nærnatur. Og ikke minst om våre etterkommeres natur. Hva ønsker vi for framtida?

Vindkraft høres i utgangspunktet ut som en god idé. Her i Norge bygges vindkraftverk bare i urørt natur. Dette er i seg selv galt. I tillegg må det bygges et veinett innover fjellet til hver vindturbin. I gjennomsnitt 800 m vei sprenges gjennom berg og knubber for å kunne nå fram til hver turbin., I tillegg må det sprenges og fylles ut en monteringsplass ved hver turbin. På størrelse med en halv fotballbane. Fjellet gjøres om til et industrianlegg med nedsatt mulighet for fri ferdsel. Uopprettelige skader gjøres på Norges flotte og urørte natur for å produsere litt strøm til eksport de neste 25 år. Er det verdt det? Er dette noe vi ønsker?

1. april kom NVE's (Norges vassdrags- og energidirektorat) rådgivende plan for vindkraftutbygging på bordet. Direktøren sa den skulle på bred høring. Vi i Nye Heim og omegn er et av de 13 områdene i landet, som de hevder er mest egnet - rett og slett fordi at vi har bråka for lite. Både friluftsliv og nærheten til Ørlandet (militær aktivitet) peker imot. Direktøren presiserte på radio at dette ikke var en utbyggingsplan eller en tempoplan. Det vi vet er at fra et utbyggerfirma smeller en konsesjonssøknad i bordet - hvor som helst - når som helst - har vi kun 2 måneder på oss til å sette oss inn i vindkraftutbygging, svare på høringer, ha folkemøter og mobilisere på alle fronter før NVE skal behandle søknaden. Det er kort tid og en del av maktmisbruket. Vi trodde aldri at vår lille region skulle bli utsatt for en slik trussel - og det av våre egne myndigheter. Vi oppfordrer alle i nedslagsfeltet om å ta av skylappene og lese seg bredt opp på hva vindkraftindustri innebærer! Vi må være forberedt!

Konsesjonssøkere til vindutbygging er ofte små firmaer, gjerne med bare en ansatt, som tar tak i tidligere planlagte vindkraftanlegg. De gjør noen små forandringer, får konsesjon og selger den dyrt til store pengesterke firmaer. For tiden er det hovedsakelig utenlandske firmaer som er interessert i disse konsesjonene. Deres drivkraft virker å være og kunne si til sine forbindelser at de kun bruker «grønn» kraft. Koste hva det koster vil..

Disse små firmaene som lager søknadene går veldig stille i dørene. De tar kontakt med grunneiere, gjør avtaler med dem om godtgjørelser og stilltielse. Når firmaene er fornøyd med grunneieravtalene, sender de en konsesjonssøknad til NVE. Denne må på høring i kommunen og først da får de øvrige i bygda vite om planene. Da har man to måneder på seg. Ofte viser det seg at dette tilfeldigvis kommer sammen med sommerferien.

Vi skal ikke langt for å finne eksempler. For tiden jobber utbyggere konkret med 2-3 vindkraftverk i Snillfjord, en utvidelse på Hitra, mens på Frøya kjemper folket en tapper kamp mot kapitalen og makta for å forhindre at øya blir gjort om til et industrianlegg.

På Skardsøya i Aure var de heldige. Noen fikk tilfeldigvis informasjon om at grunneiere var kontaktet og gitt et tilbud om godtgjørelse for vindrettighetene sine. Dette lykketreffet gjorde at Aurgjeldingene tidlig ble oppmerksomme på planene og har fått litt ekstra tid til å mobilisere.

Nå, fram mot valget, blir vindkraftutbygginga det ene store temaet som trolig vil prege og avgjøre hele valget. I disse sakene har vi neppe noe valg, vi MÅ være føre var.

I følge rammeplana fra NVE ligger nesten hele Halsa innenfor grensa, det vil si; områder som ikke er like vanskelige å få konsesjon i, som utenfor. Ønsker dere at sola skal stå opp bak propellene på Rognskogfjellet? Ønsker dere å våkne til «vooossjinga» og suset fra propellene? Eller å se sola gå ned mellom vindturbinene på Ertvågsøya? Kanskje noen ser seg råd for å bygge et vindkraftverk på fjella rundt Botnavatnet også?

Dette stod å lese i Dagens Næringsliv før helga:

"Dersom vertskommunen går mot et vindkraftprosjekt, har det så langt nesten aldri hendt at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som konsesjonsmyndighet likevel sier ja. Og motsatt: Hvis utbygger og grunneier får kommunestyret med på laget, øker sjansene for å få konsesjon."

Våkn opp, Halsa! Det går mot valg. Det er på tide å bry seg. La ikke Norges fineste natur gå til spille!

Fortløpende informasjon og aktivitet angående dette temaet finner du ved å søke opp Facebook-gruppa: Nei til vindkraft i Nye Heim.


Jørulf Vullum