Aprilmøte 2019 i Nesset Pensjonistforening

Det er 2. tirsdag i måneden og kl. er 15:30. Leder for Nesset Pensjonistforening Einar Olsen kan tradisjonen tro, ønske velkommen til medlemsmøte. 50 av foreningen 141 medlemmer var på plass.

Mellvin Steinsvoll er referent i Nesset Pensjonistforening.   Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Første post på dagens agenda er felles åpningssang «Dei gamle fjell i syningom» med tonefølge fra husorkesteret Ragnar, Ingar og Mellvin. Einar informerte så om styrets arbeid den siste måneden og herunder, info om nyoppnevnt aktivitetsgruppe som består av Ingar Hoem, Gerd Myklebust, Else Misund og Åshild Fjøseid, samt info fra turkomiteen Einar Olsen, Gerd Myklebust og Vera Sandnes om dagstur til Alnes fyr 28. mai som er fulltegnet, og fire-dagers tur til Trøndelag 30. juni – 03. juli der det fremdeles er noen plasser igjen.

Som ord for dagen, leste Mellvin Steinsvoll diktet «Aldersglede»

Som tema for dagen i vårt møte den 9. april, var ekteparet Bjørg og Sigurd Lyster invitert til en samtale om de tunge og triste dager det norske folk opplevde fra krigsutbruddet 9. april 1940 og frem til lykkelige dag 8. mai 1945. Bjørg fortalte om hendelser fra sin egen landsdel Nord-Norge. Hendelser som vi alle må være enige om at aldri må skje igjen. Det ble gitt muligheter også for andre i møtet og fortelle litt fra den vonde tid og blant de som hadde ordet var Johan B. Sandberg som også kommer fra Nord-Norge.

Leder for Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset Mellvin Steinsvoll, informerte om utviklingen

i kommunens helsehussak og legevakten for indre deler av Nye Molde kommune.

Som kjent er helsehuset på grunn av svært strenge krav knytta til en eventuell 1000-års flom,

kommet i en situasjon som kan stoppe hele prosjektet. Enda en gang må det kanskje letes etter nytt egnet alternativ for plassering av svært nødvendige og etterlengtede omsorgsplasser for vår del av den nye kommunen.

Når det gjelder legevaktsaken, så må jobben være å finne løsninger for en permanent ordning som også gir tilbud i helgene. Med andre ord, med tanke på en tryggest mulig situasjon for folket der de bor, må kravet være at vi har fullverdig legevakt hele døgnet 7 dager i uka. God legevakt og trygge fremtidsrettede omsorgsboliger er en viktig del av den velferd som skal komme alt folket uansett hvor de måtte bo, til del. Folket i distriktene er skattebetalere på lik linje med de som bor sentrumsnært og skal ha de samme rettigheter. De to saker behandles av ekstraordinært møte i Nesset kommunestyre 11. april.

Våre venner Börbel og Eberhard Horst hadde forberedt et underholdningsnummer der de selv leste originalteksten og fikk med seg andre til å lese den samme teksten på hver sin dialekt. Sverre Hoem tok for seg teksten som romsdaling, Inger Marie Gudbjørnsdatter Harholt på farsmålet trøndersk, Johan B. Sandberg på Nordlandsdialekt og Gunnhild Austlid Oppigard på Østerdalsdialekt. Hensikten med opplegget var å vise hvor mangfoldig vårt norske språk er.

Etter mer sang sammen med husorkesteret, åresalg og flott servering fra Gunnhild og Karis kjøkken, var et nytt godt medlemsmøte i Nesset Pensjonistforening over. Neste møte den 14. mai kl. 15:30, er viet «Verdens aktivitetsdag». Tema for dagen er brannøvelse med muligheter til å prøve håndholdt brannslokningsutstyr. Møtet holdes på Rød familiepark og våre gode hjelpere kommer fra Molde Brann og redningstjeneste. 

Mellvin Steinsvoll /ref/