Ny Fylkesordførar skal stoppe bompengehysteriet!

«Skal AP og Høgre få fortsette med sin kamp her i fylket for enda meir bompengar»?
Meninger

Det er ditt valg, om du ynskje bomring på bomring her i fylket ikring alle byane våre.

Det er ditt valg, om du ynskjer å betale mellom 4-700kr i bompengar for å køyre frå Ålesund-Molde og vidare til Nordmøre.

Det er ditt valg, om bypakkane får poppe opp i hytt og pine til mange milliard kr, som faktisk DU skal tvingast til å betale.

Det er ditt valg, ja det er faktisk ditt valg dersom du støttar desse «bompengepartia» til valget i haust

Det er ditt valg, om du nektar denne bompengeutviklinga, men då har du kun eit klart partivalg, og det er å stemme FrP.

Det er ditt valg, om du ynskjer ein frittalande, engasjert og handlekraftig ny fylkesordførar frå FrP til hausten.

Eg er klar til å vere din nye Fylkesordførar her i fylket, og vil sørge for å stoppe røveri av folk flest og næringslivet sine pengar som bompengar faktisk er.

Eg er klar til å kunne gjere,

«Møre og Romsdal fylke sterkt og stolt igjen»


Frank Sve

Fylkesordførar kandidat

Fylkesleiar og gruppeleiar

Møre og Romsdal FrP