Tid for samarbeid

"Nordmøre og Romsdal vil ha alt å tjene på å samarbeid både innen helse, innen høgere utdanning og næringsutvikling."

Svein Roset.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Etter siste uker debatt om ansvar og skyld for tilbud og plassering av ulike tjenestetilbud innen helse, er det kanskje på tide å spørre om vi skal tenke samarbeid i stedet for fordele skyld.

Innbyggerne kan sikkert synes deler av debatten er viktig og avhengig av ståsted, så har vi eller de andre feil eller rett.

Det vil derimot være uheldig og kanskje ødeleggende for et trygt tjenestetilbud om uenigheten skal fortsette å splitte. Nordmøre og Romsdal vil ha alt å tjene på å samarbeid både innen helse, innen høgere utdanning og næringsutvikling.

Samarbeidsorganene ser som kjent slik ut:

ORKidé - Nordmøre Regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll som skal bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlems-kommunene.

Romsdal Regionråd (ROR) er et samarbeidsorgan for kommunene Aukra, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes.

I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver som spenner fra kortvarige og enkle tiltak til mer langsiktig innsats innen definerte innsatsområder.

Både Orkidé og RoR kommunene sitter med et klart ansvar for våre innbyggere når det gjelder habilitering og rehabilitering.

Helsenorge.no sier om dette :

«helsenorge.noHjelpetilbud i kommunen

Habilitering og rehabilitering»

Både kommunene og spesialisthelsetjenesten yter tilbud innen habilitering og rehabilitering. Kommunene har det helhetlige ansvaret for oppfølgingen, og skal henvise til spesialisthelsetjenesten når det er behov for tilbud som er mer spesialisert enn det kommunen kan tilby.

«Når det er tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for dette. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet.»

Det er trolig fornuftig at man nå setter seg sammen for berge rehabiliteringstilbudet i Aure gjennom et interkommunalt initiativ der kommunene som likevel får ansvaret, tar over Aure senteret og inngår ny avtale med Helse Møre og Romsdal. Dermed vil kommunene samlet sikre seg et godt tilbud, vite hvor våre brukere kan få faglig god opptrening, og slippe kostnader med å bygge opp egne tilbud som neppe blir like gode.

Gjennom et slikt initiativ vil også muligheten for fornuftige nye avtaler innen samhandling kunne oppnås for kommunene med Helseføretaket.

Dialog om, og mulig utsettelse av, sammenslåing av fødeavdelingene kunne også komme inn i et mer konstruktivt spor i denne settingen.

Jeg oppfordrer lederne i RoR og Orkidé til å gjøre en seriøs vurdering av dette for å komme inn på et mer konstruktivt og byggende spor innen helsetilbud Nordmøre og Romsdal.

Av Svein Atle Roset. 1. Kandidat Molde KrF.