Navn på ny barnehage på Ålvundeid

Meninger

Den nye barnehagen på Ålvundeid nærmer seg ferdigstilling, en topp moderne barnehage der ungene og de ansatte får flotte oppvekst-, og arbeidsforhold.

I den forbindelse mener vi i Sunndal KrF at det er betimelig at den nye barnehagen får hete «Ålvundeid barnehage». Skolen i kretsen ligger i Ålvundfjord, og bærer som kjent navnet «Ålvundfjord skule», og da er det rett og rimelig at barnehagen har samme navn som stedet den ligger.

I samme åndedrag vil vi i Sunndal KrF også presentere et barnehagerelatert drypp fra vårt program. Vi vil, i likhet med flere andre partier, arbeide aktivt for å få begynt arbeidet med å få realisert en ny sentrumsbarnehage som er sårt ettertrengt.


Andreas Gjerde Ulvund

1.kandidat Sunndal KrF