Debatt:

Utdanningsfond i Sunndal kommune

Er det slik at Sunndal kommune er «selvforsynt» med sykepleiere?

Stig Rune Andreassen (Frp)  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Spørsmål til kommunedirektøren, kommunestyret 12.6. 2019.


I 2014 fremmet jeg en interpellasjon med forslag til fondsoppbygging og igangsetting av et utdanningsfond. Forutsetningen var at kompetansebehovet måtte forankres i en plan.

Det har blitt avdekket et behov for flere sykepleiere i Sunndal kommune.

Som en følge av dette, har Sunndal kommune inngått et samarbeid med Høgskolen i Molde og etablert en desentralisert sykepleierutdanning over 4 år med oppstart høsten 2016. Dette er et tilbud til kommunens egne ansatte, samt innbyggere i Sunndal kommune og nabokommuner

I oppstarten var det 125 søkere som meldte sin interesse, også søkere fra nabokommuner.

Mitt mål da jeg formulerte forslaget, var at Sunndal kommune skal bli «selvforsynt» med sykepleiere ved å motivere egne hjelpepleiere og fagarbeidere til å ta betalt videreutdanning. Det langsiktige målet er å unngå bruk av innleide vikarer.

Rådmannen, sa i 2016:

Et utgangspunkt kan være at det avsettes årlig inntil 20 % av kommunens mindreforbruk, maksimalt kr. 600000,-, og at dette vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av Sunndal kommunes årsregnskap.

I siste kommunestyremøte ble det satt gjort en avsetning til utdanningsfondet på 600 000.

Det mener jeg er kjempebra.


Spørsmål til kommunedirektøren;

- Kan vi få en gjennomgang i kommunestyret om kostnader og effekt av utdanningsfondet?

Er det slik at Sunndal kommune sin plan i arbeidsgiverstrategien nå begynner å få resultater med hensyn til at vi er «selvforsynt» med sykepleiere?


Stig Rune Andreassen

Sunndal Fremskrittsparti

Sunndalsøra 22.5.2019