DEBATT

Vi har ingen bompengekrise – vi har en klimakrise

"De som tror at alternativet til å betale for forurensing er å ikke gjøre det – tar feil."

Helene Wahlstrøm. 

Meninger

I samme øyeblikk som Siv Jensen kaller inn til ekstraordinært krisemøte om bompenger i Fremskrittspartiet fordi de er i ferd med å miste seg selv, sender seniormeteorolog Olav Krogsæter ut sitt første tornadovarsel i hans tjue år lange yrkesliv. Og nei, det kommer ikke i kjølvannet av den mye omtalte bompengestormen som herjer her til lands. Det kommer av at verden er i en klimakrise.

Faktumet at vi er fanget av en vaskeekte klimakrise ble på alle måter bekreftet da FNs klimapanel la frem en rapport sist høst som sa at vi må gjøre endringer menneskeheten aldri før har sett maken til for å nå 1,5 grader-målet. Vi må halvere klimagassutslippene våre innen 11 år om kloden skal det i det heletatt skal være mulig å leve trygge liv på jorda. Også målet om å begrense oppvarmingen til 2 grader, som vil resultere i ytterligere katastrofale konsekvenser for vår eksistens, vil kreve beinhard politisk vilje og omstilling. Dessverre for meg og min generasjons fremtid lever vi i en tid der de som styrer landet øker utslippene og avholder krisemøter om økte bompengesatser.

Realiteten er at tall fra SSB viser at det i 2018 ble sluppet ut 0,4% mer klimagasser enn året før. Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018. Det vil si at det ble sluppet ut omtrent 200.000 tonn CO₂-ekvivalenter mer enn i 2017.

Paradoksalt nok er veitrafikken det området der klimagassutslippene øker mest, selv om vi har en regjering som kunne vunnet et verdensmesterskap i bygging av bomstasjoner. Dette med Fremskrittspartiet i regjering – et parti som flere ganger har lovet å fjerne bompenger.

Regjeringen legger skylden på at reduksjonen i import av palmeolje har gjort det problematisk å bruke like mye biodrivstoff som før. Det er vel og bra at bruken av palmeolje blir redusert, men å bruke det som en unnskyldning for at det er problematisk å finne nye løsninger for fremtiden hører ikke hjemme i en tid hvor klimakrisen truer vårt eksistensgrunnlag. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier han skal utarbeide en handlingsplan for å evaluere hvordan vi kan få ned utslippene. Men kjære deg, vi har ikke tid til en handlingsplan. Vi trenger handling nå.

Dessverre er ikke handlekraft for klimaet noe som er å forvente av Venstre etter at de gikk inn i en regjering sammen med klimafornekterne i Fremskrittspartiet. Et parti med sterke stemmer som Carl I. Hagen som velger å svare 40 000 klimastreikende ungdommer med at engasjementet er forkastelig og at klimakrisen ikke finnes. Selv om Venstre febrilsk prøver å opprettholde en ryggrad i kranglingen med sine egne regjeringspartnere om hva som er den virkelige krisen vi står i, falmer de i skyggen av en motsiende part som fornekter vitenskapelige rapporter og overdøver det hele med panisk snakk om en krisesituasjon med bompenger. Også har vi de som ikke ville brukt akkurat de ordene da, eller som aller helst ikke vil mene noe.

De som tror at alternativet til å betale for forurensing er å ikke gjøre det – tar feil. Gjennom å slippe ut klimagasser ødelegger vi kloden vår, og det har sin pris. Den store forskjellen er at vi må betale den prisen gjennom inntørka matjord, stigende havnivåer, mer ekstremvær og enorme flyktningstrømmer. Da er det heller naturlig at det skal kjennes på lommeboken å velge bilen foran kollektivt. Likevel skal det sies at dagens ordning med bompenger er både usosial og urettferdig, da de som har minst blir rammet aller hardest. Men vi kan ikke redusere ulikhetsdebatten til å kun handle om bompenger, når realiteten er at de som forurenser og eier minst, er de som vil bli hardest rammet når vi alle til slutt sitter med skjegget i postkassa på en ødelagt klode i framtida.

Jeg var en av de 40 000 ungdommene som streika for klimaet. Jeg streika fordi det ikke burde være mulig at utslippene øker når vi lever i en tid hvor klimakrisen er så alvorlig. Fordi vi ikke har en klimapolitikk som er i nærheten av det som trengs for å kunne imøtekomme utfordringene vi står ovenfor. Fordi vi ikke trenger handlingsplaner for bruk av palmeolje og krisepakker for bompenger lagd av menn i dress som pusher 50. Vi trenger et samfunn som kutter utslippene som trengs, og der de som styrer gjør det beste for vår felles framtid.

Helene Wahlstrøm

Fylkesleder i AUF i Møre og Romsdal og 5.kandidat for Molde Arbeiderparti