- Bedre samarbeid gir mer velferd

Sunndal Høyre vil alltid prioritere dialog, samhandling og samarbeid.
Meninger

Det gjelder uansett om samarbeidspartneren er andre forvaltningsnivå, nabokommuner, egne ansatte i Sunndal kommune eller våre venner i de andre politiske partiene. På den måten vil en betydelig større del av fellesskapets midler blir frigjort til økt velferd.

Sunndal sa i vår opp samhandlingsavtalene med Helse Møre og Romsdal. Dersom kommunen ikke inngår nye avtaler før de disse utløper, vil det få negative konsekvenser for befolkningens spesialisthelsetjenestetilbud.

Sunndal distriktsmedisinske senter (Sunndal DMS) er nede i en bølgedal etter at tilbudet om røntgenundersøkelser og ortopedisk poliklinikk forsvant sist sommer. Dialog og samarbeid med Helse Møre og Romsdal, som i omfang er kommunens viktigste samarbeidspartner, er viktig. Vi tror også det er mulig å øke omfanget av spesialisthelsetjenester i Sunndal.

Sunndal kommune er for liten til å organisere eget barnevern og egen PP-tjeneste. For Sunndal Høyre er kvaliteten og kostnadene på tjenestene det viktigste. Hvem man skal velge å samarbeide med, hvor administrasjonen skal ligge og hvilken selskapsform man skal velge, er underordnet.

Det er gledelig at sykefraværet i de fleste bedrifter i Sunndal er lavt. Sunndal Kommune peker seg dessverre svært negativ ut. I løpet av de siste to årene har sykefraværet økt fra 6,8 til 8,7%. Dette er en økning på nesten 28%. Det er også økning i de deler av kommunens virksomhet som historisk har hatt lavt sykefravær.

Det er alminnelig akseptert at ledelse, samarbeid mellom partene og arbeidsmiljø er de faktorer som har sterkest innvirkning på sykefraværet. Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at det også gjelder for Sunndal kommune. Finnøy kommune i Rogaland, med rundt 300 ansatte, har gjennom målbevisst arbeid redusert sykefraværet til rundt 3%. Høyt sykefravær gir mindre tjenesteproduksjon, dårligere kvalitet og økte utgifter. Et nøkternt anslag er at dagens sykefravær årlig har en netto kostnad for Sunndal kommune på 17 mill. kroner. Dette er penger som kunne gitt økt velferd for innbyggerne.

Vi har merket oss at to avdelingsledere på Sunndal Helsetun, Siril Hollingen og Trine Aasen, har gått sammen med NAV og NAV arbeidslivssenter for å etablere et prosjekt som har som mål å få ned sykefraværet i egne avdelinger. Dette er et spennende initiativ som det blir interessant å følge videre.

Sunndal kommune har nå flere arbeidstakere enn Hydro Sunndal. Lokalpolitikere og ansatte har et felles ansvar for å gjøre kommunen til en attraktiv og god arbeidsplass. Sunndal Høyre foreslår at arbeidet med arbeidsmiljø og kompetanse blir første punkt på alle kommunestyremøter inntil sykefraværet har kommet under 6,5%. For kommende kommunestyreperiode har Sunndal Høyre programfestet en ambisjon om maksimalt 4,5% sykefravær. Vi er innstilt på å gjøre det som skal til for å komme dit.

Det er viktig å satse på kompetansebygging i alle ledd av organisasjonen; ikke bare hos lederne. Det er også en vits når Sunndal kommune for 2019 har avsatt kr. 200,- i velferdsmidler pr. ansatt. Det er knapt mer enn kuvertprisen på kommunestyrets julelunsj.

Ståle Refstie lar seg i Tidens Krav 13. juli sitere på at han har et godt grep om ordførervervet. Vi synes ikke han har det. Vi savner ydmykhet fra en ordfører som leder en kommune der sykefraværet har økt dramatisk de siste par årene, og der det butter i forhold til samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Vi synes heller ikke det er spesielt tillitsvekkende når vi leser i kommunebarometeret for 2019 at Sunndal netto bruker mer på administrasjon enn 363 av landets 422 kommuner. Det må nye koster til hvis vi skal få mer velferd for pengene.