Ti løfter fra Sunndal Arbeiderparti

Arbeiderpartiet vil videreutvikle Sunndal i sosialdemokratisk retning, med sterke fellesskapsløsninger.
Meninger

 De neste fire årene vil vi spesielt jobbe for trygg oppvekst og gode utviklingsmuligheter for barn og unge, gode arenaer og møteplasser for folk i alle aldre, industriutvikling og verdiskaping, lokale klimatiltak og en eldrepolitikk tilpasset mangfoldet. Som del av dette arbeidet, går til valg på ti konkrete løfter for Sunndal:


1. Vi skal begrense hjemmeleksene i grunnskolen, og lekser som krever faglig oppfølging skal gjøres på skolen med leksehjelp


2. Vi skal utvide ordningen med skolemat til å omfatte alle elever i Sunndalskolen


3. Vi skal samarbeide med idretten og kulturtjenesten og etablere en ordning som sikrer alle barn og unge mulighet til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter


4. Vi skal øke ressursene til ungdomsarbeid slik at flere voksne kan være der ungdommen er


5. Vi skal ha hele stillinger som hovedregel i Sunndal kommune


6. Vi skal ha 100 prosent stilling som kreftkoordinator i kommunen


7. Vi skal bygge et levende og tilgjengelig samfunnstorg ved å samlokalisere kulturhuset, Sunndal folkebibliotek, nytt utstyrsbibliotek, kommunens servicekontor, frivillighetssentralen og Ungdomssenteret rundt Øratorget


8. Vi skal utvikle Vinnuområdet og fossen som attraksjon, og tilrettelegge en tjenlig gangsti opp til Vinnufossen


9. Vi skal etablere tilbringertjeneste for hjemmeboende eldre til og fra pensjonistsenteret


10. Vi skal opprette flere fagstillinger i hjemmebasert omsorg og innen habiliteringstjenesten


Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst.


Ståle Refstie, ordfører (AP)


Lusie Gjersvoll, varaordførerkandidat (AP)


Hilde Furre, leder av Sunndal AP