Til deg som skal stemme for første gang!

I år er det kommune- og fylkestingsvalg, og dette valget betyr noe.
Meninger
 

Forskjellene øker, fylket sliter med mye flytting pga. studier, det er enda usikkert hvilke kommuner som i det hele tatt skal være med i fylket vårt, og for å toppe det hele så må vi kutte over halvparten av klimagassutslippene våre innen 11 år, Dette er bare toppen av isberget, vi kommer til å møte mange utfordringer framover.

Derfor er det viktig at du vet hvem du skal stemme på, for å være sikker på at du stemmer på noen som kan ta gode avgjørelser på dine vegne de neste fire årene.

For meg er SV - Sosialistisk Venstreparti det partiet jeg har valgt å ikke bare stemme på, men også jobbe frivillig for, og stille til valg for. Det gjør jeg fordi SV er det partiet som har best politikk på de aller viktigste sakene. SV vil ha klima og miljø som vår hovedprioritet, fordi det er vår tids viktigste sak. SV vil sikre lovfestet rett til heltid, fordi alle skal ha en lønn å leve av. SV vil styrke busstilbudet i hele fylket, og halvere prisen på månedskort for unge, slik at flere kan velge å reise miljøvennlig. SV vil sikre at alle lærlinger skal få tilbud om læreplass, gjennom lærlingekrav på alle offentlige anbud i fylkeskommunen, SV vil jobbe hardt for å sikre at det blir flere muligheter for høyere utdanning, slik at vi både får mindre fraflytting, mer tilflytting, og høyere utdanningsnivå.


Ungdom er en underrepresentert gruppe i folkevalgte organer. Selv om en stor del av befolkningen er ungdom slipper vi lite til. Men SV har vært gode på å inkludere ungdom, og er det også denne gangen. I fylkestingsvalget har vi Victor Starheim (20) og undertegnede på hhv. 6. og 7. plass, og i kommunevalget har vi mange kandidater høyt oppe, to av dem er til og med ordførerkandidater! For å nevne noen:


Sula: Trisha M. Masocol (19) 2. plass og kumulert

Ålesund: Sophie Garnes (19), 5. plass

Molde: Victor Starheim (20), 3. plass og kumulert

Aukra: Ole August Iversen (20) 1. plass

Surnadal: Ole Stensby (20) 1. plass

Kristiansund: Petter A. Wadstensvik (20) 2. plass og kumulert


Og mange fler!


Man hører ofte snakk om at “ungdommen vil dette”, “gjør det for ungdommen”, “ungdommen er vår framtid” og så videre. Det er jo fint. Men det hadde vært enda mer effektivt om det ikke var folk som pusher 50 som sa det. Hvis du vil stemme på politikk som er bra for ungdom, stem på ungdom!


Kort oppsummert, om du er ungdom bør du stemme SV fordi:

● Vi tar klima, arbeidsliv, utdanning og kollektivtransport på alvor.

● Vi har unge kandidater, som kjenner de utfordringene unge møter.

Men husk! Selv om du ikke er ungdom, har du trolig godt av å stemme SV likevel."


Petter A. Wadstensvik

Fylkesleder

Møre og Romsdal Sosialistisk Ungdom