Fire nye år

Når det nå går mot kommunevalg, har jeg sittet i kommunestyret i Sunndal i 20 år. I ti av dem har jeg vært ordfører.
Meninger

Ti år med både nedturer og oppturer for Sunndalsamfunnet. Ti krevende år med mye arbeid, mens jeg har gitt mye av meg selv. Da jeg ble spurt om å stille til gjenvalg for fire nye år, måtte jeg tenke meg grundig om. Er jeg fortsatt er motivert? Har jeg fortsatt nok å gi i jobben? Svaret er ja. Fordi mitt hjerte banker for Sunndal!

Sunndal står foran spennende tider med modernisering av industrien og et generasjonsskifte som gir jobbmuligheter for ungdom og innflyttere. Indre Nordmøre bygges sammen til en større og spennende hverdagsregion med mer varierte jobbtilbud. Dette vil jeg være med på å forme og utvikle.

Sunndal Arbeiderparti stiller til valg med et lag av tretti topp motiverte listekandidater. Femten kvinner og femten menn, hvorav den yngste er tjue og den eldste syttito. Sammen har vi bred erfaring fra mange livssituasjoner, utdanninger og yrker. Sammen med dette laget vil jeg være med å utvikle møteplasser i Sunndal som gir større trivsel. På å bygge nye og gode barnehager. På å utvikle skolen med godt faglig innhold, riktigere og færre hjemmelekser og skolemåltid for alle. På nødvendige grep for å motvirke den økende ulikheten i samfunnet. På å redusere klimautslippene i kommunen og bidra til at Norge oppfyller Parisavtalen. På å legge til rette for nye og framtidsrettede arbeidsplasser i Sunndal. På å bygge et slagkraftig Indre Nordmøre. På at alle som jobber i Sunndal kommunen skal kunne jobbe i hel stilling. På å utvikle en trygg og god eldreomsorg som forebygger ensomhet og gir trygghet til de som bor hjemme, men der alle får omsorgsplass i institusjon når de trenger det.

Er du enig med Arbeiderpartiet om at dette er viktige saker i Sunndal, og riktige saker å jobbe for de neste fire årene? Vil du være med på laget? Ønsker du at jeg skal fortsette som ordfører i Sunndal og jobbe for disse sakene? At jeg skal bruke erfaringene og nettverket jeg har skaffet meg gjennom ti år som ordfører til beste for Sunndal? Da håper jeg du stemmer på Sunndal Arbeiderparti ved kommunevalget den 9. september.

Fullstendig kommunevalgprogram for Sunndal Arbeiderparti i perioden 2019-2023 finner du på vår hjemmeside. Bruk stemmeretten din – og godt valg!

Ståle Refstie