Demokrati er å lytte

Som fersk leder i Sunndal Arbeiderparti er jeg med å organisere min 1. kommunevalgkamp. Det er utrolig spennende, og tidvis overveldende og krevende.
Meninger
 

For vissheten om at innsatsen vi gjør er med å avgjøre hvilken retning Sunndal skal ta de nærmeste 4 årene.
Som arbeiderpartipolitiker, så mener jeg selvfølgelig at en sosialdemokratisk retning er det som tjener oss best. Et sterkere felleskap, en rettferdig fordeling, gode offentlige tjenester, et trygt arbeidsliv, og like muligheter uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

Ved sist kommunevalg i Sunndal, så fikk vi tillitt fra 56% av velgerne. Og vi er veldig takknemlig for tillitten som ble vist oss, og håper selvfølgelig vi fortsatt har tillitt blant våre velgere.

Selv om vi har hatt flertall i kommunestyret, så har vi aktivt lyttet til andre partier. Vi har hatt et godt budsjettsamarbeidet med SP og SV. Vi har samarbeidet om saker på tvers av partigrensene og vært med å vedta forslag fra andre partier. Og sånn skal et lokaldemokrati være. Selv om flertallet av velgerne valgte oss inn, så hører vi fortsatt på andres meninger, og noen ganger er vi helt enige.

Det har også vært 4 krevende år, med nedleggelse av Sunndal Asylmottak og tap av 50 arbeidsplasser, spørsmålet om kommunesammenslåing, tap av kommunale inntekter og bruk av sparekniven, sentraliseringsspøkelset som henger over både ambulanse, legevakt og trafikkstasjon. Vi må forholde oss til regjeringens politikk også, og vi har møtt, og møter disse utfordringene på best mulig måte, selv om vi skulle vært dem foruten. Og samtidig har vi greid å levere et politisk regnskap hvor det meste som vi lovet i vårt program for denne perioden ble innfridd.

Å lytte er den viktigste egenskapen en politiker kan ha mener jeg. Når vi utformet vårt kommunevalgprogram 2019-2023, så hadde vi en grundig prosess hvor vi ba om råd og innspill fra lag og foreninger, bedrifter, privatpersoner og tillitsvalgte. Vi hentet inn innspill om eldrepolitikk, skole og barnehage, helse, miljø, kultur, næringsliv og arbeidsliv. Resultatet er jeg veldig stolt av. Jeg mener vi leverer et grundig og gjennomtenkt kommunevalgprogram for neste periode.

Kommunevalgprogrammet vårt finner du på Sunndal Arbeiderparti sin hjemmeside, og på vår facebookside. Og de blir sendt ut til alle husstandene før valget. Vi deler også små drypp fra programmet vårt som leserinnlegg i lokalavisene fremover.  


Godt valg!

Hilde Furre

Leder i Sunndal Arbeiderparti