Skolene i Sunndal skal være mobilfrie

Om ikke lenge er barn og unge over hele landet tilbake på skolen.
Meninger

Listetopp og leder: Germain Schmid.  Foto: Privat

 

Etter en lang og fin sommer med forhåpentligvis gode ferieminner og nytt overskudd, skal de møte hverdagen igjen. Enkelte av elevene sogner til skoler der mobiltelefonen er fraværende, andre til skoler med få eller delvis begrensninger.

Digital teknologi har kommet for å bli, og den kan komme til god nytte i mange situasjoner. Samtidig vet vi at dagens smarttelefoner med alle sine sosiale medier og ulike apper er snedig utformet. Stadige varslinger, den umiddelbare responsen, ja selve nyhetsverdien pirrer nysgjerrigheten vår. Med hvert svar eller «like» responderer belønningssentrene i hjernen. Det skal lite til for å bli interessert, og for noen skal det lite til for å bli avhengig. For enkelte unge fører dette til konsentrasjonsvansker og stress. I en undersøkelse gjort av Respons analyse for VG, mai 2018 svarer 64 prosent av de under 30 år at de selv definerer seg som mobilavhengige.

Hvordan skal så skolen forholde seg til digital teknologi og mobilbruk? Vel, elevene skal selvsagt lære seg å bruke digitale verktøy, noe de i dag også gjør. Mobiltelefonen må tas i bruk som et verktøy, men ikke som et distraherende element. Elevene lærer mest og har det best uten mobiltelefon. En studie fra 2015 gjort ved London School of Economics viser at mobilforbud ga vanskeligstilte elever bedre karakterer. De flinkeste var upåvirket. Skolen bør i all hovedsak være en snapp- og app-fri sone. Læring krever fokus og konsentrasjon. Utholdenhet er en utfordring for mange unge i dag, og en mobiltelefon som gløder i sekken og venter på respons, er en stor fristelse. Langt fra alle 12-15,16-åringer har selvkontroll nok til å la være å smugtitte. «Dybdelæring» er et aktuelt tema i den nye læreplana, og da må elevene klare å holde fokus over tid.

Representanter for Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter) mener at et mobilforbud er å fraskrive seg ansvar for elevenes digitale dannelse, og at et forbud i skolen bare vil føre til at problemene med uønsket mobilbruk skyves framover. Men det trenger slett ikke være tilfelle, det kan like gjerne fungere omvendt. Gjennom å være frakoblet internett og sosiale medier noen timer hver dag, får barna en sårt tiltrengt pause fra den virtuelle virkeligheten. De kobler seg på den virkelige virkeligheten; menneskene og de omgivelsene de har rundt seg. Skoler i Romsdal og Trøndelag med mobilforbud rapporterer om heldige virkninger: færre mobbesaker, bedre sosiale forhold og mer fysisk aktive elever. Mobilfrie timer i barn/ungdom kan være en god ballast å ha med seg inn i voksenlivet. Mobilavhengighet er i dag definert som en underkategori av spillavhengighet. Å tidvis være fri «det digitale dopet» kan gjøre deg til en klokere bruker av digitale verktøy som voksen.

Elevene bør legge igjen mobiltelefonen hjemme, eller levere den inn før 1.time og få den tilbake etter siste. Å ta den inn ved starten av hver time, for så å levere den ut til friminuttet, fungerer dårlig. Det tar tid, elever gjemmer telefonen eller skrøner om hvor den er. Enkelte glemmer å hente den etter timen, så læreren blir stående igjen med ansvaret for den dyre dingsen. Vi vet at elever sender snapper i skoletimene, og mulighetene for annen digital moro er mange. Læreren har en umulig oppgave skal hun/han følge opp dette og samtidig gi god undervisning.

Derfor ønsker MdG at skolene som hovedprinsipp skal være mobilfrie soner for elevene. Læreren skal ha mulighet til å be elevene ta i bruk mobilen når det er pedagogisk ønskelig: lage filmer i media og kommunikasjon, feltarbeid i naturfag, uttalelse av ord i fremmedspråk…Med utgangspunkt i forskning, vil vi promotere en bedre psykisk helse for ungdom og en bedre skole ved å innføre mobilfrie skoler i Sunndal.


Germain Schmid,

førstekandidat for MdG