- Økt verdiskaping gir arbeid for alle

- Sunndal Arbeiderparti vil ha en aktiv rolle og bidra positivt i et samarbeid med lokalt næringsliv.
Meninger

Et vekstkraftig Sunndalsamfunn er en forutsetning for å oppfylle et av Arbeiderpartiets viktigste mål: Arbeid for alle. Verdiskaping gir arbeid og inntekt til den enkelte og fellesskapet. Det gir også utvikling, og et mer attraktivt lokalsamfunn. Sunndal Arbeiderparti vil ha en aktiv rolle og bidra positivt i et samarbeid med lokalt næringsliv. Sunndal kommune skal bidra til å opprettholde og videreutvikle eksisterende næringsliv, og stimulere til gründervirksomhet og nyetableringer. For oss er det viktig å bygge videre på de gode forutsetningene naturen gir for vekst og verdiskaping. 

Samtidig vil vi arbeide for gode kommunikasjoner i Sunndal kommune og i regionen rundt. Godt samarbeid med våre nabokommuner er sentralt skal vi nå målet om økt verdiskaping, vekst og styrking av vår felles region.

Sunndal Arbeiderparti vil at Sunndal skal bli et helårs reisemål og handelssenter på indre Nordmøre. Vi vil tilrettelegge for samarbeid mellom lokale reiselivsaktører, kulturkrefter, handel, landbruk og kommune. Felles satsing er viktig både for næringsutvikling og som trivselstiltak.

I kommunestyreperioden 2019-2023 er våre viktigste tiltak:

 • å arbeide for å sikre rammebetingelsene for Hydro Sunndal, herunder CO-kompensasjon og tilgang på ren industrikraft
 • åpen og positiv dialog med Hydro om nye investeringer og videre utbygging i Sunndal
 • gå imot bygging av flere kraftkabler for eksport av norsk kraft til utlandet
 • ferjefri forbindelse mellom Sunndal og Surnadal
 • arbeide for å utbedre riksvei 70 mellom Oppdal og Kristiansund og fylkesvei 62 til Molde
 • utbedre kommunale veier som er viktig for lokal næringsvirksomhet
 • sikre viktige statlige og regionale offentlige tjenester i Sunndal
 • samarbeide med landbrukets organisasjoner om å styrke jordbruk og skogbruk
 • prioritere utvikling av handels- og reiselivsnæring i Sunndal
 • støtte reiselivsbaserte aktiviteter som bygger på engelsktida og Lady Arbuthnott
 • utvikle og tilby nettverk og mentorordninger for gründere, samt tilby kompetanseutvikling i nystartede bedrifter og veiledning av gründere over tid
 • flere gratis parkeringsplasser og sanitæranlegg ved utfartsstedene i Sunndal
 • utvikle Vinnuområdet og fossen som attraksjon, med gangsti opp til Vinnufossen

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst.