Hadde DERE villet hatt denne trafikken like utafor døra?

Ann Karin Sæther   Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

I dag vil jeg stille spørsmål til Kommunestyret i Sunndal.

Jeg registrerer at sluttbehandlingen for reguleringsplanen ved grustaket i Litldalen skal opp i Kommunestyret den 28/8-2019

Jeg har fulgt med litt denne saken da vi også her på Sjølseng opplever sand fra grustak kommer med vinden på tørre dager. Jeg har selv kunnet skrive navnet mitt med «svevestøv» fra grustaket på mine hagemøbler.

Det er tidligere registrert 12 lass i timen. Det vil si en lastebil pr 2,5 minutt. For de skal begge veier.

Jeg har erfart at det er blitt forkjørsvei opp Litldalen og dette har økt farten betraktelig, spesielt fra biler som kommer fra Litldalen, og det har allerede gitt flere farlige situasjoner ved krysset til Sjølseng og Tredal og skolen like ved. Når det nå er planer om å øke ytterligere uttak fra grustaket, noe som jeg stiller store spørsmålstegn til da det vil øke trafikken og «svevestøvet» ytterligere, så lurer jeg på hva Sunndal Kommunestyre tenker på?

Dette vil bli en alvorlig belastet tungtrafikktrasé som skal foregå hver dag fra kl 07-23, til og med lørdagskvelder?

Jeg registrerer at Stig Rune Andreassen fremmet tidligere forslag om å redusere kjøretiden, men ble nedstemt i Kommunestyret.

Vi har skolebarn som skal på skolen fra Sjølseng som må krysse veien, selv om det er forhøyet gangfelt, kommer bilene mot krysset i stor fart før nedbremsing, og barn/voksne fra Litldalen som må gå/sykle ved smal veiskulder uten gangfelt for å komme til skolen eller bussforbindelse. Foreldre tør ikke å slippe barna alene til skolen, selv om den bare er ca 300-400 meter unna hjemmet.

Det er en skremmende tanke at det nå skal utvides ytterligere med ytterligere økning av tungtransport og jeg stiller meg et spørsmål... Har dette blitt godtatt i selve sentrum tro? Hadde DERE villet hatt denne trafikken like utafor døra og hagen deres ved skolen på Sande?

Har det noen gang vært befaring på grustaket hvor vi ser på bildet jeg sender ved hvor tørr sand på en fin sommerdag i juni måned da jeg var der for å se hvordan det egentlig ser ut der og skremmende nok er ser det ut som det bare er å ta ut og ta ut uten å tenke på rasfare eller liknende, når man ser på bratte lender etter masseuttak og elendig sikkerhetstiltak for både uttaksområde og allmennheten.. Jeg tror det burde vært en ordentlig befaring fra Kommunestyret før en endelig avgjørelse blir gjort. Tenk dere om dere som avgjør dette og LYTT til folket!

Jeg mener at trafikken ikke bør økes ytterligere og utvidelsen av grustaket bør revurderes og senk for guds skyld farten!


Ann-Karin Sæther

Sunndal Frp