Svar til Sunndal kulturråd

I et åpent brev stiller Sunndal Kulturråd fem spørsmål til politikerne i Sunndal. Her følger svarene fra Sunndal Arbeiderparti.

  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Spørsmål 1: Vil Sunndal Arbeiderparti arbeide aktivt for at kulturrådet blir gitt høringsrett og tilstrekkelig høringsfrist i saker som angår dem? Svaret er ja – vi ønsker at kulturaktører i kommunen skal ha høringsrett og tilstrekkelig høringsfrist i saker som angår dem.

Spørsmål 2: Vil Sunndal Arbeiderparti bidra til at det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og kulturrådet? Svaret er tja. Dette vil vi vurdere når vi ser hvordan kulturrådet utvikler seg, hvor stor del av kulturlivet i Sunndal som engasjerer seg gjennom kulturrådet, og hvilke oppgaver rådet vil ta på seg.

Spørsmål 3: Vil Sunndal Arbeiderparti arbeide aktivt for at Kulturhuset også i framtida skal drives etter formålsparagrafen i Sunndalsøra Samfunnshus sine vedtekter?

Sunndal Arbeiderparti vil omgjøre Sunndalsøra Samfunnshus til et kommunalt kulturhus. Vi ønsker et levende og tilgjengelig Øratorg – et samfunnstorg med kommunale bygninger rundt. Vi vil samlokalisere kulturhuset og biblioteket. Hit vil vi flytte Ungdomssenteret, Frivillighetssentralen og Natteravnene. Her vil vi etablere et livssynsnøytralt seremonirom og en utlånssentral for fritidsutstyr. Til dette miljøet vil vi også flytte servicekontoret. Slik kan Øratorget og området rundt bli en levende møteplass for sunndalinger i alle aldre. Dette går vi til valg på.

Spørsmål 4: Vil Sunndal Arbeiderparti bidra til lavere utleiesatser i kulturhuset slik at det blir mere brukt? Svaret er vi vil bidra til fornuftige leiepriser. Vårt mål med et samfunnstorg rundt Øratorget er økt bruk og gode møter mellom folk.

Spørsmål 5: Er det behov for Sunndal Kulturråd? Svaret er ja. Erfaringer fra blant annet Oppdal viser at et kulturråd kan være en god medspiller for kommunen i arbeidet med å støtte opp om kulturlivet. Vi har dessuten gode erfaringer fra samarbeidet med Idrettsrådet, og ser kulturrådet som et tilsvarende og likestilt interessefellesskap for kulturaktiviteter.


Bjørn Røkkum, leder av Teknikk-, miljø- og kulturutvalget (AP)

Hilde Furre, leder av Sunndal AP

Lusie Gjersvoll, gruppeleder for Sunndal AP og varaordførerkandidat

Ståle Refstie, ordfører (AP)